ENERGIA

transformant una masia de 300 anys en un edifici de baix consum que funciona amb solar


L’energia es troba al centre de la concepció de la nostra casa rural ecològica. Inspirats per les obres solars que ja s’havien realitzat en la zona, vam pensar que podríem incorporar aquesta energia en el nostre projecte de renovació. Cercant un tècnic local, vam tenir la sort de conèixer un arquitecte bioclimàtic, militant de les energies renovables. Va ser ell que ens va convèncer del potencial de l’energia solar i ens va explicar els detalls de funcionament dels sistemes tèrmic i fotovoltaic. Sobretot, va insistir en la necessitat de plantejar un projecte global combinant l’energia solar amb la combustió de llenya, i amb un esforç important per reduir les necessitats energètiques (aïllament de tota la casa, selecció rigorosa dels electrodomèstics i dels sistemes d’il·luminació, etc.)

La proximitat de l’eglésia de Planès, declarada monument nacional, va fer necessària la integració dels panells amb molta cura per guanyar l’aprovació dels responsables dels monuments històrics. A l’hora de buscar el finançament, el cost afegit dels panells va provocar el refús de tots els bancs instal·lats a la zona. Per mitjà d’internet, vam trobar la NEF, una societat d’inversors ètics, que donen suport a projectes respectuosos amb el medi ambient, els quals van donar suport financer al projecte. Al final, la instal·lació va comptar amb 42 m2 de panells tèrmics i 32 m2 de panells fotovoltaics, tots integrats al costat sud de la teulada, i 350 m2 de terra radiant solar, distribuïts entre la planta baixa i la primera planta de l’Orri i del Refugi.


L’any 2012, vam fer dur a terme un estudi per saber el rendiment del conjunt. Basat en les dades reals de 3 anys de funcionament, demostra que la instal·lació tèrmica produeix una quantitat d’energia suficient per cobrir gairebé la totalitat de les necessitats d’aigua calenta i la meitat de les necessitats de calefacció durant tot l’any. La instal·lació fotovoltaica, per la seva banda, produeix una quantitat d’electricitat suficient per cobrir al voltant de la meitat de les necessitats. També constata un consum mitjà anual de 48kwh/m2, xifra que correspon al nivell energètic A i ens classifica com a edifici de baix consum. Si hi afegim que la piscina està escalfada 100% amb l’excedent de la instal·lació tèrmica, podem dir que el nostre consum d’energia externa (propà, electricitat) es redueix a un terç de la quantitat consumida per un edifici tradicional comparable. Tot això gràcies a la producció solar i als esforços per reduir les necessitats energètiques de la casa.

Des de principis de novembre de 2006, el nostre comprador i proveïdor d’electricitat és Enercoop, una cooperativa que treballa només amb energia d’origen renovable. Col·laborant amb ells, donem suport a una iniciativa nacional que lliga perfectament amb la nostra filosofia ecològica i ens assegurem que l’electricitat que consumim és 100% verda.
panells solars a la taulada de l'Orri de Planè energía sostenible?
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR