ECONOMIA

treballant amb els que estan a prop nostre


Vivim en una societat de consum dominada per grans empreses multinacionals que controlen el món. La globalització ha servit per abaixar els preus dels productes de consum, però alhora, n’ha fet disminuir la qualitat i ha tingut un impacte molt negatiu en la qualitat de vida de la gent i en el medi ambient. Dintre d’aquest context, l’economia local, basada en les relaciones humanes i amb vocació d’oferir serveis de qualitat, lluita per sobreviure.

A l’Orri escollim amb compte els productes que comprem i les empreses que fem treballar per donar suport a l’economia local tan com ens és possible.


A l’Orri, escollim els productes que comprem i les empreses amb qui cooperem de manera crítica per recolzar tant com podem l’economia local i evitar que els nostres diners beneficiïn grans empreses amb les quals no compartim uns ideals. Ens adherim al que a França es coneix com a consommaction, la idea que el consumidor té un paper actiu en la transformació de la societat mitjançant les seves opcions de compra. Al llarg dels anys, hem establert i mantingut relacions de treball amb diverses empreses locals. Aquest tracte directe amb persones del nostre entorn ens garanteix que els diners que gastem repercuteixen positivament en la nostra regió; alhora que és una manera molt agradable de treballar.

favorisant productes locals favorisant la butxaca dels multinacionals
mercat de productors locals mercat de la industria agroalimentària
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR