DEIXALLES

triant a l´hora de comprar i a l´hora de llençar


El rebuig és la cara negra de la societat de consum: produïm per llençar i llencem per tornar a produir. Mentre la indústria dels envasos genera grans volums de plàstic, vidre, paper i metall destinats a ser llençats després d'un sol ús, les administracions avisen que els abocadors estan plens i animen els consumidors a reciclar.


A lOrri, fem un gran esforç per reduir la nostra producció de deixalles: donem preferència a productes amb embalatge mínim, compostem totes les restes orgàniques, reciclem el vidre, els envasos, el paper, el cartró, les piles, les bombetes, el tóner, l'oli de cuina, etc. I per anar més enllà, practiquem el reciclatge natural dels nostres avantpassats: els nostres animals domèstics (gossos i gats) mengen la totalitat de les restes dels plats.

Amb tots aquests esforços, el volum de rebuig que va a la deixalleria des de l'Orri és divideix per 4: per cada bossa de rebuig, n'hi ha 3 més que van al reciclatge, al compost o als nostres animals.

aprofitant de tot no aprofitant de res
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR