ELS NOSTRES COL.LABORADORS

fent pinya per arribar més enllà


Certificació >>Ecolabel Europeu
L'única marca de qualitat mediambiental atorgada per un organisme independent i reconeguda a tota la Comunitat Europea. A l'Orri, tenim la certificació Ecolabel des d'octubre 2012.

http://www.ecolabels.fr/fr/espace-consommateurs/l-ecolabeleuropeen-pour-un-tourisme-responsable

Comunicació >>


Barnaciber
Enrique i Isidro són els nostres informàtics. Són programadors i creadors de pàgines web. La seva empresa està integrada en el grup cooperatiu ECOS, referent de l'economia social i solidària en l'àmbit de la prestació de serveis.

http://www.barnaciber.com

Altiusmedia
Agustí i Jonatan són els nostres dissenyadors gràfics. Són artistes i creadors de projectes de publicitat. Treballen pel seu compte a Barcelona, on lluiten per tirar endavant en el context de la crisi actual.

http://www.altiusmedia.com

Béatrice Mollaret
Beatrice és una fotògrafa freelance i una guia de mitjana muntanya. La vam conèixer fa uns quants anys quan feia la travessa dels Pirineus sola per després fer un reportage per una revista. L'últim projecte que ha realitzat per a nosaltres és una sèrie de retrats dels nostres proveïdors que podeu veure al menjador de l'Orri i en l'apartat proveïdors.

http://www.altiusmedia.com

Energia >>

Enercoop
Cooperativa de productors i consumidors d'electricitat 'verda' que treballa activament per donar suport a les energies renovables i al consum responsable d'energia. Hem estat socis d'aquesta cooperativa des que vam obrir la nostra casa, tant com a productors com a consumidors.

http://www.enercoop.fr

Finança >>

La Nef
Cooperativa de finances solidàries que dóna suport a la creació i al desenvolupament d'activitats professionals i associatives amb finalitats socials i mediambientals. La Nef va finançar una part important del nostre projecte.

http://www.lanef.com

Crédit Coopératif
Banc que des de fa 120 anys treballa en la banca cooperativa amb una vocació: afavorir el desenvolupament d'una economia amb una forta plusvàlua social. A Crédit Coopératif, els socis co-construeixen el banc. Hem sigut clients d'aquest banc des del principi del projecte.

http://www.credit-cooperatif.coop


Economia alternativa >>1% for the Planet
Moviment global en creixement d'empreses que donen un 1% de les seves vendes a una xarxa internacional de grups sensibilitzats pel medi ambient.

http://onepercentfortheplanet.org

En l'àmbit de la nostra participació amb aquesta iniciativa, en els darrers anys hem donat suport a aquestes associacions:

Association Negawatt
Associació que treballa per canviar la nostra visió envers l'energia, promovent la utilització de les energies renovables i la millora de l'eficàcia energètica.

http://www.negawatt.org

Bioconsommacteurs
Associació que treballa per desenvolupar una agricultura ecològica, local i equitable, i els productes que en resulten. Amb aquest propòsit, sensibilitza i informa els ciutadans sobre la importància de la seva elecció com a consumidors.

http://www.bioconsomacteurs.org

Inf'OGM
Associació de ciutadans que vetlla per una informació transparent envers els OGM, les biotecnologies i, des de 2013, també envers les llavors. Té per missió d'afavorir i nodrir el debat democràtic per a una informació crítica, independent i accessible a tothom.

http://www.infogm.org

Réseau Sémences Paysannes
Es tracta d'una xarxa de més de setanta organitzacions implicades en la promoció i la defensa de la biodiversitat. Treballa per a la promoció dels models de gestió col·lectius i de protecció de les llavors.

http://www.semencespaysannes.org

Suport moral >>

Són o han sigut els nostres animalets. A més de rebre't amb alegria, ens ajuden moralment en el dia a dia.

> Caline
> Noisette
> Rampell
> Tossa
> Zemec
Béatrice Mollaret > Fotografia
  Béatrice Mollaret > Fotografia
Enrique Valenciano > Barnaciber
  Enrique Valenciano > Barnaciber
Isidro Avila > Barnaciber
  Isidro Avila > Barnaciber
Agustí Millán > Altiusmedia
  Agustí Millán > Altiusmedia
Jonatan Franch > Altiusmedia
  Jonatan Franch > Altiusmedia
Rampell i Noisette > Orri de Planès
  Rampell i Noisette > Orri de Planès
Zemec i Caline > Orri de Planès
  Zemec i Caline > Orri de Planès
Tossa > Orri de Planès
  Tossa > Orri de Planès
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR